Vastgoedadvies

Voordat de opdrachtgever beslissingen neemt, is het van belang dat hij volledig inzicht heeft in alle mogelijkheden, kansen en risico’s. Van initiatief tot en met het beheer en de exploitatie van zijn gebouw, complex of vastgoedportfolio.

Wij kunnen de opdrachtgever met onze expertise en ervaring zeer van dienst zijn.

Onze expertise ligt op het gebied van o.a.:

 • Onderzoek en aanbrengen van beleggingsobjecten.
 • Locatieonderzoeken m.b.t. ontwikkelmogelijkheden.
 • Massastudies & vlekkenplannen.
 • Ruimtelijke / functionele / economische haalbaarheidsstudies.
 • Ruimtelijke onderbouwing en stedenbouwkundig advies.
 • Onderzoeken herbestemming.
 • Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten.
 • Aan- en verkoopadviezen d.m.v. Quickscan.
 • Strategische vastgoedadviezen.
 • Waardeoptimalisaties.
 • Huisvestingsadviezen.
 • Conceptontwikkelingen.
 • Projectfinancieringen.
 • Juridische zaken.