Bouwmanagement

Na de afronding van de initiatieffase, is het van belang dat de volgende fase op een juiste wijze wordt ingezet en gecontinueerd. Hierbij is goed proces- en projectmanagement van ontwerp tot en met de realisatie van grote belang. Er moet niet alleen gestuurd worden op tijd en geld, maar ook op de organisatie, de kwaliteit en de mogelijke risico’s. Een goed programma van eisen, de juiste organisatie, diverse risicoanalyses en een op maat gesneden aanbestedingsprocedure zijn essentieel en zullen het uiteindelijke projectresultaat in grote mate bepalen.

Wij kunnen de opdrachtgever met onze expertise en ervaring bij dit proces van dienst zijn met o.a.:

  • Proces- & Projectmanagement (van initiatief t/m B&O en exploitatie).
  • Projectdirectie & gedelegeerd opdrachtgeverschap (incl. DEPCm & turnkey contracten).
  • Programma van Eisen (functioneel & technisch).
  • Ontwerpen en uitvoeren van aanbestedingsprocedures.
  • Ontwikkelen en uitvoeren van Audit-trajecten, noodzakelijk bij UAV-GC contracten.
  • Directievoering & toezicht.
  • Planning & Kostenmanagement.
  • Wijzigingsprocedure bestemmingsplan.
  • Schrijven van V&G-plannen.