Bouwtechniek

Vastgoedadvies houdt niet op bij louter commerciële en functionele onderwerpen. Je kunt pas een compleet en uitgebalanceerd advies geven, als je ook de technische staat van het vastgoed volledig inzichtelijk kunt maken en beoordelen en deze informatie integraal in een advies kunt meenemen.

Via document- en in situ-onderzoek zijn wij in staat de technische staat van een gebouw of een complex volledig in kaart te brengen en de opdrachtgever te adviseren over aanwezige risico´s, verbeteradviezen, bouwconstructies, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en bijv. EPA & energiebesparing.

Om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen en te verkrijgen, dient er door en namens de opdrachtgever veel informatie te worden aangeleverd, zoals bouwkundige- en constructieve tekeningen, diverse constructieve en bouwfysische berekeningen, kostenramingen, etc.. Om een omgevingsvergunning te verkrijgen, zal er moeten worden voldaan aan het Bouwbesluit en andere vigerende wet- en regelgeving. Dit is een complexe zaak.

Voor de opdrachtgever is het belangrijk dat het vergunningstraject soepel en snel verloopt. Dit kan alleen als de zekerheid bestaat dat alle in te dienen informatie voldoet aan de eerder genoemde wet- en regelgeving. Daarom is het aan te bevelen om –voordat de diverse stukken bij de gemeente worden  ingediend- een totale Bouwbesluittoets uit te voeren. 

Wij kunnen de opdrachtgever met onze expertise en ervaring bij dit proces van dienst zijn met o.a.:

  • Onderzoek bouwkundige & technische kwaliteit bestaande panden, incl. verbeteradviezen.
  • Onderzoek en advies m.b.t. constructieve, bouwfysische & akoestische vraagstukken.
  • EPA- & energiebesparingadviezen.
  • Adviezen op het gebied van brandveiligheid.
  • Diverse berekeningen m.b.t. de aanvraag omgevingsvergunning & WABO (EPC, ventilatie & daglicht).
  • Bouwbesluittoets t.b.v. de aanvraag Omgevingsvergunning.